Prekių grąžinimas

Grąžinimo sąlygos:

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 100 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) nepažeista originali prekių pakuotė;
e) neprarado prekinės išvaizdos.
4. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
5. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti „Tiesiog apie grožį“ prekių įsigijimo dokumentus.
6. Tais atvejais, kai „Tiesiog apie grožį“ neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma.
7. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
8. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

Elektroninė ginčų sprendimo platforma ec.europa.eu/odr/